Wawapack logo

ประเภทสินค้า

เชิญเลือกชมสินค้าประเภทต่างๆของเรา

สินค้าท้ังหมด

บรรจุภัณฑ์กระดาษ อื่น ๆ

บรรจุภัณฑ์กระดาษเช่น กล่องป๊อปคอร์น กล่องใส่เบอร์เกอร์ กล่องแซนด์วิช และกล่องใส่เฟรนช์ฟราย เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ต้องออกแบบให้มีขนาดและรูปทรงเฉพาะตัว เพื่อให้รองรับลักษณะของอาหารแต่ละประเภท


บรรจุภัณฑ์กระดาษ อื่น ๆ ใช้กับสินค้าแบบไหน


บรรจุภัณฑ์อาหารอย่าง กล่องป็อปคอร์น กล่องใส่เบอร์เกอร์ กล่องแซนด์วิช กล่องเฟรนฟราย เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อบรรจุอาหาร Fastfood โดยเฉพาะ มีรูปแบบเฉพาะตัวที่ออกแบบมาเพื่อให้บรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด Wawa Pack มีบรรจุภัณฑ์หลากหลายรูปแบบจำหน่าย ทั้ง กล่องป็อปคอร์น กล่องใส่เบอร์เกอร์ กล่องแซนด์วิช กล่องเฟรนฟราย หลอดกระดาษ มาเลือกช้อปบรรจุภัณฑ์คุณภาพดีง่ายๆ ได้ที่ Wawa Pack